Gorące wiadomości

 • Pan Józef Przystał mieszkaniec Przeciszowa obchodził 19 marca 2015r. swoje 102 urodziny. Jest trzecim w kolejności najstarszym mieszkańcem powiatu oświęcimskiego.

 • ZAPRASZAMY
  w dniu 18 kwietnia 2015
  na wycieczkę do Doliny Chochołowskiej

 • Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Przeciszowie ul. Szkolna 8, oraz
  Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Przeciszowie – Podlesiu ul. Podlesie 90

  ogłaszają zapisy do Przedszkola na nowy rok szkolny 2015/2016
  Termin składania wniosków: 03.03.2015 – 31.03.2015

 • Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2015 informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • To były emocje!!! 41 nominowanych sportowców, ich rodziny, przyjaciele oraz zaproszeni goście wzięło udział w uroczystej Gali wręczenia nagród w I Plebiscycie na Sportowca 2014 roku w Gminie Przeciszów.

 • 23-02-2015

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE
  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów
  oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach: Przeciszów,
  Las, Piotrowice.

 • 23-02-2015

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE
  o przystąpieniu do sporządzenia dokumentów pn.
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów oraz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  dla części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach: Przeciszów,
  Las, Piotrowice, wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 • Zasady naboru do przedszkoli publicznych
  w Gminie Przeciszów
  na rok szkolny 2015/2016

 • ZARZĄDZENIE Nr 7/2015
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 3 lutego 2015 r.
  w sprawie: powołania komisji konkursowych
  do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
  na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Przeciszów
  przez kluby sportowe w roku 2015

 • Wójt Gminy w Przeciszowie informuje, że w 2014 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w dwóch terminach.

1 [2] [3] [4]

AKTUALNOŚCI

2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12