Gorące wiadomości

 • UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !
  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ARR O UDZIELENIE
  NADZWYCZAJNEGO
  WSPARCIA UPŁYWA Z DNIEM 15 PAŹDZIERNIKA.
  Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że wnioski
  o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji
  i upraw, które zostały wcześniej skontrolowane
  przez właściwe służby kontrolne.

 • WYKORZYSTAJ FUNDUSZE UNIJNE I ZREALIZUJ WŁASNE
  POMYSŁY!
  SKORZYSTAJ Z DZIAŁAŃ

  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
  „Odnowa i rozwój wsi”,
  „Małe projekty”


  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  na lata 2007-2013, oś 4 LEADER

 • Na podstawie art. 10 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do federacji Rosyjskiej


 • W związku z rozpoczęciem przebudowy drogi ul. Długiej – etap II
  w Przeciszowie, od 15 września 2014 r. droga zostanie zamknięta
  dla ruchu lokalnego. Z drogi tej będą mogli korzystać tylko mieszkańcy dojeżdżający do posesji, oraz pojazdy budowy.

  Przebudowa drogi do końca miesiąca października 2014 r.

 • Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę wykorzystania obiektów sportowych w województwie małopolskim. Jednym z ocenianych obszarów jest stan bazy sportowej oraz działalność w zakresie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. Chcąc uzyskać możliwie najszerszą i najbardziej obiektywną informację zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej. Jej wyniki posłużą nam do oceny istniejącego stanu.

  Ankieta jest anonimowa, można ją wypełniać do 31 października 2014 r.

 • W dniach 19-21.09.2014 odbędzie się po raz czternasty największe wydarzenie modelarskie w Polsce! Do Przeciszowa zjadą się modelarze kartonowi z kraju, jak również z Czech, Słowacji, Ukrainy, Litwy.
  Zapraszamy mieszkańców naszej gminy oraz powiatu do zwiedzenia wystawy pokonkursowej, która odbędzie się w niedzielę 21.09.2014 w godzinach 8.00 - 13.30.
  Serdecznie zapraszamy!!!...

 • Już 21 września br. mieszkańcy naszego regionu będą mieli okazję zobaczyć wystawę obrazów cenionego grafika komputerowego, ilustratora - Piotra Forkasiewicza z Częstochowy. Wystawa ma charakter edukacyjny. Jej celem jest przybliżenie sylwetki brytyjskiego bombowca z okresu II. Wojny Światowej - Avro Lancaster, na którym latali polscy lotnicy w 300.

 • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
  ogłasza nabór wniosków
  w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii
  rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
  na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego
  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • W związku z rozpoczęciem przebudowy drogi gminnej ul. Wspólna w Polance Wielkiej, od 1 września 2014 r. droga zostanie zamknięta dla ruchu lokalnego. Z drogi tej będą mogli korzystać tylko mieszkańcy dojeżdżający do posesji przy ul. Wspólnej.

  Przebudowa drogi gminnej potrwa do 10 listopada 2014 r.

1 [2]

AKTUALNOŚCI

2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Materiały filmowe