Gorące wiadomości

 • Urząd Gminy w Przeciszowie zawiadamia, że dnia 15.09.2014 mija termin płatności podatku rolnego, od nieruchomości, podatku leśnego (rata 09/2014), oraz podatku od środków transportowych /II rata/.

 • Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt gospodarskich

  Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarne kraju oraz bezwzględną konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa przypominam o konieczności zgłaszania do Powiatowych Lekarzy Weterynarii zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny. Wzór powiadomienia jest dołączony do niniejszej informacji.

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Przeciszowie
  Gmina Przeciszów
  oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie
  serdecznie zapraszają na
  Dożynki, które odbędą się w dniu 30.08.2014

 • Sekcja Tenisa Stołowego LKS Piotrowice
  ogłasza nabór dziewczynek i chłopców
  w wieku 7-10 lat na treningi tenisa stołowego
  które odbywać się będą na hali przy ZSPiG w Piotrowicach

 • Informujemy, że w związku z brakiem możliwości
  sprzedaży owoców i warzyw z powodu wprowadzenia
  embarga przez Federację Rosyjską producenci,
  którzy mają zamiar wycofać określone produkty mogą
  składać powiadomienia na piśmie do
  Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.

 • Urząd Gminy w Przeciszowie informuje,
  że w dniach 1 – 12 wrzesień 2014r., na terenie naszej
  Gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  zużytych opon oraz odpadów niebezpiecznych.


 • Do dnia 16 września 2014r. rodzice uczniów szkół
  podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
  (lub pełnoletni uczniowie) mogą ubiegać się o
  stypendia szkolne.

 • PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU
  ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W GMINIE PRZECISZÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 • Urząd Gminy Przeciszów informuje, że z dniem 05.08.2014 r. rozpoczęte zostaną prace związane z przebudową ulicy Długiej na odcinku 618 m, w km 0+500 do 1+118 (od odcinka drogi wykonanego na początku tego roku do Sklepu Spożywczo – Przemysłowego ul. Długa 194).

1 [2]

AKTUALNOŚCI

2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Materiały filmowe

Ogłoszenia