Gorące wiadomości


 • Wójt Gminy Przeciszów zawiadamia,
  że w dniu 08 marca 2015 r. odbędzie się

  ZEBRANIE WIEJSKIE
  w Sołectwie Piotrowice


  -o godz. 12.00 w Sali OSP w Piotrowicach

  Informacja o zebraniach w sołectwach Przeciszów i Las będzie ogłoszona w późniejszym terminie.

 • 24-02-2015

  IV Sesja Rady Gminy


  IV Sesja Rady Gminy
  05 marca 2015r.o godz.14.00
  w Domu Kultury w Przeciszowie

 • Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2015 informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • To były emocje!!! 41 nominowanych sportowców, ich rodziny, przyjaciele oraz zaproszeni goście wzięło udział w uroczystej Gali wręczenia nagród w I Plebiscycie na Sportowca 2014 roku w Gminie Przeciszów.

 • 23-02-2015

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE
  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów
  oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach: Przeciszów,
  Las, Piotrowice.

 • 23-02-2015

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE
  o przystąpieniu do sporządzenia dokumentów pn.
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów oraz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  dla części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach: Przeciszów,
  Las, Piotrowice, wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie/spotkanie informacyjne na temat:

  „Platforma ePUAP – wysyłanie dokumentów do podmiotu publicznego przez internet z wykorzystaniem profilu zaufanego”

 • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie
  zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie/spotkanie informacyjne na temat:

  „Zasady ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas
  rejestrujących z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie
  od 1 marca br.”

 • INFORMACJA
  Wójt Gminy Przeciszów informuje, że nakazy płatnicze
  za podatek
  oraz blankiety opłat za wywóz śmieci
  będą wydawane przez Sołtysa
  w Domu Kultury w Przeciszowie
  w dniach 26.02.2015 – 04.03.2015
  w godzinach od 8 – 17.

 • Zasady naboru do przedszkoli publicznych
  w Gminie Przeciszów
  na rok szkolny 2015/2016

1 [2] [3] [4]

AKTUALNOŚCI

2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12