Gorące wiadomości

 • Z okazji Świąt Wielkanocnych, niosących nadzieję i odrodzenie życia, pragniemy złożyć wszystkim mieszkańcom Gminy – najserdeczniejsze życzenia.

  Niech nadchodzące Święta wypełnią się rodzinnym ciepłem, wiosennym optymizmem i prawdziwą radością, a w Państwa sercach zagości wiara, miłość i pokój. Niech Wielkanoc przyniesie chwile zadumy nad tym, co minęło i co nadejdzie, serdeczne spotkania w gronie bliskich i inspiracje do pozytywnych zmian i dalszych działań.

  Wójt Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy oraz Sołtysi


 • III Edycja Przeciszowsko – Zatorskiej
  amatorskiej ligi piłki nożnej.

 • Pan Józef Przystał mieszkaniec Przeciszowa obchodził 19 marca 2015r. swoje 102 urodziny. Jest trzecim w kolejności najstarszym mieszkańcem powiatu oświęcimskiego.

 • Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2015 informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • 23-02-2015

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE
  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów
  oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach: Przeciszów,
  Las, Piotrowice.

 • 23-02-2015

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE
  o przystąpieniu do sporządzenia dokumentów pn.
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów oraz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  dla części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach: Przeciszów,
  Las, Piotrowice, wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 • Zasady naboru do przedszkoli publicznych
  w Gminie Przeciszów
  na rok szkolny 2015/2016

 • ZARZĄDZENIE Nr 7/2015
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 3 lutego 2015 r.
  w sprawie: powołania komisji konkursowych
  do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
  na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Przeciszów
  przez kluby sportowe w roku 2015

 • Wójt Gminy w Przeciszowie informuje, że w 2014 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w dwóch terminach.

 • Zarządzenie Nr 3 /2015
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 21 stycznia 2015 roku
  w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2015
  przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Przeciszów

1 [2] [3]

AKTUALNOŚCI

2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12