Gorące wiadomości

  • W związku z rozpoczęciem przebudowy drogi gminnej ul. Wspólna w Polance Wielkiej, od 1 września 2014 r. droga zostanie zamknięta dla ruchu lokalnego. Z drogi tej będą mogli korzystać tylko mieszkańcy dojeżdżający do posesji przy ul. Wspólnej.

    Przebudowa drogi gminnej potrwa do 10 listopada 2014 r.

  • Urząd Gminy w Przeciszowie zawiadamia, że dnia 15.09.2014 mija termin płatności podatku rolnego, od nieruchomości, podatku leśnego (rata 09/2014), oraz podatku od środków transportowych /II rata/.

  • Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt gospodarskich

    Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarne kraju oraz bezwzględną konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa przypominam o konieczności zgłaszania do Powiatowych Lekarzy Weterynarii zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny. Wzór powiadomienia jest dołączony do niniejszej informacji.

  • Informujemy, że w związku z brakiem możliwości
    sprzedaży owoców i warzyw z powodu wprowadzenia
    embarga przez Federację Rosyjską producenci,
    którzy mają zamiar wycofać określone produkty mogą
    składać powiadomienia na piśmie do
    Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.

  • Urząd Gminy w Przeciszowie informuje,
    że w dniach 1 – 12 wrzesień 2014r., na terenie naszej
    Gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
    zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
    zużytych opon oraz odpadów niebezpiecznych.


  • Do dnia 16 września 2014r. rodzice uczniów szkół
    podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
    (lub pełnoletni uczniowie) mogą ubiegać się o
    stypendia szkolne.

  • PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU
    ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W GMINIE PRZECISZÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

  • Urząd Gminy Przeciszów informuje, że z dniem 05.08.2014 r. rozpoczęte zostaną prace związane z przebudową ulicy Długiej na odcinku 618 m, w km 0+500 do 1+118 (od odcinka drogi wykonanego na początku tego roku do Sklepu Spożywczo – Przemysłowego ul. Długa 194).

  • Po raz kolejny pracownicy urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej sprawdzają czy handlowcy i usługodawcy realizujący sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ewidencjonują obroty i kwoty podatku należnego na kasach rejestrujących.

1 [2]

AKTUALNOŚCI

2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Materiały filmowe