Gorące wiadomości


 • W związku z rozpoczęciem przebudowy drogi ul. Długiej – etap II
  w Przeciszowie, od 15 września 2014 r. droga zostanie zamknięta
  dla ruchu lokalnego. Z drogi tej będą mogli korzystać tylko mieszkańcy dojeżdżający do posesji, oraz pojazdy budowy.

  Przebudowa drogi do końca miesiąca października 2014 r.

 • Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę wykorzystania obiektów sportowych w województwie małopolskim. Jednym z ocenianych obszarów jest stan bazy sportowej oraz działalność w zakresie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. Chcąc uzyskać możliwie najszerszą i najbardziej obiektywną informację zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej. Jej wyniki posłużą nam do oceny istniejącego stanu.

  Ankieta jest anonimowa, można ją wypełniać do 31 października 2014 r.

 • W dniach 19-21.09.2014 odbędzie się po raz czternasty największe wydarzenie modelarskie w Polsce! Do Przeciszowa zjadą się modelarze kartonowi z kraju, jak również z Czech, Słowacji, Ukrainy, Litwy.
  Zapraszamy mieszkańców naszej gminy oraz powiatu do zwiedzenia wystawy pokonkursowej, która odbędzie się w niedzielę 21.09.2014 w godzinach 8.00 - 13.30.
  Serdecznie zapraszamy!!!...

 • Już 21 września br. mieszkańcy naszego regionu będą mieli okazję zobaczyć wystawę obrazów cenionego grafika komputerowego, ilustratora - Piotra Forkasiewicza z Częstochowy. Wystawa ma charakter edukacyjny. Jej celem jest przybliżenie sylwetki brytyjskiego bombowca z okresu II. Wojny Światowej - Avro Lancaster, na którym latali polscy lotnicy w 300.

 • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
  ogłasza nabór wniosków
  w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii
  rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
  na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego
  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • W związku z rozpoczęciem przebudowy drogi gminnej ul. Wspólna w Polance Wielkiej, od 1 września 2014 r. droga zostanie zamknięta dla ruchu lokalnego. Z drogi tej będą mogli korzystać tylko mieszkańcy dojeżdżający do posesji przy ul. Wspólnej.

  Przebudowa drogi gminnej potrwa do 10 listopada 2014 r.

 • Urząd Gminy w Przeciszowie zawiadamia, że dnia 15.09.2014 mija termin płatności podatku rolnego, od nieruchomości, podatku leśnego (rata 09/2014), oraz podatku od środków transportowych /II rata/.

 • Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt gospodarskich

  Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarne kraju oraz bezwzględną konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa przypominam o konieczności zgłaszania do Powiatowych Lekarzy Weterynarii zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny. Wzór powiadomienia jest dołączony do niniejszej informacji.

 • Informujemy, że w związku z brakiem możliwości
  sprzedaży owoców i warzyw z powodu wprowadzenia
  embarga przez Federację Rosyjską producenci,
  którzy mają zamiar wycofać określone produkty mogą
  składać powiadomienia na piśmie do
  Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.


 • Do dnia 15 września 2014r. rodzice uczniów szkół
  podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
  (lub pełnoletni uczniowie) mogą ubiegać się o
  stypendia szkolne.

1 [2]

AKTUALNOŚCI

2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Materiały filmowe